DAFTAR PENERIMA BLT DANA DESA TAHUN 2023

  • Jan 18, 2023
  • by Desa Candi

DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2023
             
             
No. Nama L/P ALAMAT Tempat/Tgl lahir Aanggaran
Jml Bln Per Bln
1 2 3 6 7 10
1 CASWATI PEREMPUAN RT 01 RW 02   12                   300.000
2 DURAKHIM LAKI2 RT 01 RW 02   12                   300.000
3 TASMIAH PEREMPUAN RT 02 RW 02   12                   300.000
4 CAHYONO LAKI2 RT 04 RW 02   12                   300.000
5 FATIMAH PEREMPUAN RT 04 RW 02   12                   300.000
6 MAHMUDAH PEREMPUAN RT 05 RW 02   12                   300.000
7 MUHIDIN LAKI2 RT 02 RW 02   12                   300.000
8 MUINAH PEREMPUAN RT 02 RW 02   12                   300.000
9 TUTUR KHOTIJAH PEREMPUAN RT 04 RW 02   12                   300.000
10 RATMIN PEREMPUAN RT 03 RW 02   12                   300.000
11 SITI KHUZAEMAH PEREMPUAN RT 01 RW 03   12                   300.000
12 SUMIJAH PEREMPUAN RT 01 RW 03   12                   300.000
13 WARJONAH PEREMPUAN RT 01 RW 03   12                   300.000
14 KASURI PEREMPUAN RT 02 RW 03   12                   300.000
15 TRIMO LAKI2 RT 03 RW 03   12                   300.000
16 SUPARNO LAKI2 RT 04 RW 03   12                   300.000
17 MUNIROH PEREMPUAN RT 04 RW 03   12                   300.000
18 RASUKI PEREMPUAN RT 04 RW 03   12                   300.000
19 UMAMAH PEREMPUAN RT 01 RW 01   12                   300.000
20 IPTIYAH PEREMPUAN RT 01 RW 01   12                   300.000
21 KUNATI PEREMPUAN RT 02 RW 01   12                   300.000
22 SUPARJO LAKI2 RT 02 RW 01   12                   300.000
23 ANDRIAWAN LAKI2 RT 04 RW 01   12                   300.000
24 SLAMET SAADAH LAKI2 RT 04 RW 01   12                   300.000
25 KESOT RESIK PEREMPUAN RT 04 RW 01   12                   300.000
26 NAYA PEREMPUAN RT 05 RW 01   12                   300.000
27 ZAENI LAKI2 RT 05 RW 01   12                   300.000
28 NUR KHASANAH LAKI2 RT 04 RW 01   12                   300.000