Berdasarkan Status Kawin

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN BANDAR
DESA/KELURAHAN CANDI
REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN STATUS PERKAWINAN
Tgl. 08-07-2019
NO RW  :    001
NO NO RT BELUM KAWIN KAWIN CERAI HIDUP CERAI MATI JUMLAH
L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P
1 RT.001  55,  42,  97,  48,  48,  96,  1,  2,  3,  1,  5,  6,  105,  97,  202,
2 RT.002  75,  60,  135,  56,  56,  120,  5,  6,  11,  10,  10,  136,  140,  276,
3 RT.003  59,  58,  117,  71,  71,  144,  1,  4,  5,  7,  7,  131,  142,  273,
4 RT.004  97,  70,  167,  81,  81,  170,  2,  1,  3,  8,  8,  180,  168,  348,
5 RT.005  99,  71,  170,  83,  83,  164,  4,  8,  12,  8,  8,  186,  168,  354,
6 RT.015  2,  1,  3,  1,  1,  2,  1,  1,  3,  3,  6,
JML  RW :  001  387,  302,  689,  340,  356,  696,  13,  21,  34,  1,  39,  40,  741,  718, 1 459,
NO RW  :    002
NO NO RT BELUM KAWIN KAWIN CERAI HIDUP CERAI MATI JUMLAH
L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P
7 RT.001  49,  33,  82,  43,  43,  84,  2,  3,  5,  6,  6,  94,  83,  177,
8 RT.002  56,  46,  102,  52,  52,  102,  3,  4,  7,  4,  4,  111,  104,  215,
9 RT.003  36,  44,  80,  38,  38,  78,  3,  3,  1,  2,  3,  75,  89,  164,
10 RT.004  113,  71,  184,  79,  79,  168,  2,  5,  7,  1,  8,  9,  195,  173,  368,
11 RT.005  38,  31,  69,  28,  28,  61,  2,  2,  3,  3,  66,  69,  135,
JML  RW :  002  292,  225,  517,  240,  253,  493,  7,  17,  24,  2,  23,  25,  541,  518, 1 059,
NO RW  :    003
NO NO RT BELUM KAWIN KAWIN CERAI HIDUP CERAI MATI JUMLAH
L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P
12 RT.001  95,  90,  185,  80,  80,  166,  2,  4,  6,  3,  8,  11,  180,  188,  368,
13 RT.002  47,  30,  77,  36,  36,  71,  2,  2,  1,  1,  83,  68,  151,
14 RT.003  73,  72,  145,  64,  64,  133,  2,  5,  7,  8,  8,  139,  154,  293,
15 RT.004  21,  17,  38,  19,  19,  38,  1,  1,  40,  37,  77,
16 RT.005  1,  2,  3,  1,  1,  2,  2,  3,  5,
JML  RW :  003  237,  211,  448,  200,  210,  410,  4,  12,  16,  3,  17,  20,  444,  450,  894,
NO RW  :    011
NO NO RT BELUM KAWIN KAWIN CERAI HIDUP CERAI MATI JUMLAH
L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P
17 RT.004  1,  1,  2,  1,  1,  2,  2,  2,  4,
JML  RW :  011  1,  1,  2,  1,  1,  2,  2,  2,  4,
JML  TOTAL  917,  739, 1 656,  781,  820, 1 601,  24,  50,  74,  6,  79,  85, 1 728, 1 688, 3 416,